Deadline: 18 April 2006

Application language: Greek

Contact: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APTh), APTh, Attn: Tmima Promitheion, 3os orofos ktirioy K. Karatheodori, GR-541 24 Thessaloniki. Tel. +30 (2310) 99 69 03. E-mail: h30filou@ad.auth.gr. Fax +30 (2310) 99 69 07.